ข่าวสารคณะ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัดเย็บและประกอบชิ้นงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพ้นท์ผ้าใยกัญชง และการอบรมเชิงปฏิบัติการเ..

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะสัมมาชีพด้านผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สบู่เหลว และโ..

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนและผักไมโครกรี..

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่