ข่าวสารคณะ

ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

อบรมผลิตภัณฑ์ Drawstring bag โครงการ OGOP Model 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม เกี่ยว ตี สี ข้าว ภายใต้กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

อบรมผลิตภัณฑ์ Organic Black Tea และ Organic Oolong Tea โครงการ OGOP Model 2

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร