ข่าวสารคณะ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี

วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่