ข่าวสารคณะ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ทท..

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD

Book of the week เดือนมกราคม 2565

การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565 สายว..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี