การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม เกี่ยว ตี สี ข้าว ภายใต้กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววั..

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด”

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ แปลงนาสาธิต โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่..

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลื..

สายวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช..

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคล..

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ..

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์