การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

โครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรน้อมใจถวายเทียนเทิดไท้องค์ราชันย์..

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วันหนองกู่คำ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ปร..

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม