การบริการวิชาการ

อบรมการจัดเก็บเชื้อเห็ด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม "โรคพิษสุนัขบ้า"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเรื่องวัคซีนสัตว์เลี้ยง และบริการฉีดวัคซีนสนุขและแมว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

งานบริการวิชาการ อบรมการเพาะเห็ดตะกร้า โรงเรียนบ้านแม่เลา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรสีเขียวสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณบดี

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส..

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเข..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022

ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2565 ณ ชั้น G ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวพองบาร์เสริมถั่วลายเสือ-น้ำดอกไม้รวมพ..

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารสู่ชุมชน

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมือ..

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD