กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า "เริ่มต้นดีมีชัย ก..

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ร้านสุขพอดี

กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพักสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มห..

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล สุธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศ..

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโ..

Third International Collaborative Online Seminar

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาค..

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดร้องวัวเเดง อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ..

3 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารเชียงใหม่ เรือนแพ 2

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผ..

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย..

โครงการ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวใ..

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรม “การสำรวจดิน”

กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภู..