ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

อบรมผลิตภัณฑ์ Drawstring bag โครงการ OGOP Model 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม เกี่ยว ตี สี ข้าว ภายใต้กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววั..

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

อบรมผลิตภัณฑ์ Organic Black Tea และ Organic Oolong Tea โครงก..

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย..

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอ้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท ..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

อบรมผลิตภัณฑ์ Crispy garlic, Garlic powder และ Szechuan seas..

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอิน..

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าวและห้องประชุมเอื้องไม้ตึง

การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยรา..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T ทีมแม่อายออร์แกนิค

ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากเพจ U2T Online Community

อบรมผลิตภัณฑ์ Chili Paste และ Chili Pickle โครงการ OGOP Mode..

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมผลิตภัณฑ์ Potato Wine และ Potato Cracker โครงการ OGOP Mo..

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Marketing Model

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ..

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เค้กกล้วย และกล้วยตาก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น้ำพริกถั่วเน่าผง และน้ำพร..

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมพลังงานทางเลือกที่หาได้จากวัสดุในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยกวน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมการจัดการระบบนิเวศแปลงเกษตรเพื่อเป็นพื้นที่อาหารปลอดภ..

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะสัมมาชีพด้านผลิตภัณฑ์ในครัว..

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยฉาบเนย และขนมกล้วย

มื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัด..

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพ้นท์ผ้าใยกัญชง และกา..

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่