ข่าวสารคณะ

งานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชา..

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

แสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อย

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่