ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

แสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาล..

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ Meiji Un..

เมื่อระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566

แลกเปลี่ยนทำกิจกรรม School of Applied Science, Temasek Polyt..

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม (แม่ริมโมเดล) Maerim..

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง

ต้อนรับผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมณ์ เยี่ยมชมโรงงา..

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการกับมูลนิธิศึ..

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าดาราภิรมย์

การจัดทำหลักสูตรเกษตรนิเวศ สำหรับครู กศน.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ แปลงปลูกปัน ต.ชมพู อ.สารภี

อบรมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน TF-SCALE Programme 2022

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การขับเคลื่อนกัญชงเป็นพืชเรือธงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดแม่..

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว