ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

แลกเปลี่ยนทำกิจกรรม School of Applied Science, Temasek Polyt..

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ Meiji Un..

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน TF-SCALE Programme 2022

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การขับเคลื่อนกัญชงเป็นพืชเรือธงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดแม่..

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหาร..

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collabo..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารบริหารกลาง

การประชุมหารือการทำ MOU กับคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภ..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย..

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท ..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว