การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วัน..

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้..

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อย

การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยว (กับ) ข้าวใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมรู้รักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร sci 11 ห้องปฏิบัติการคหกรรม

กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาร่มโพธิ์

กิจกรรม ปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อย

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิ..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาร่มโพธิ์

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วันหนองกู่คำ