การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีสระเกล้า ดำหัว ครูบาอาจ๋านและบุคลกรอาวุโส เนื่องในโอกาสป..

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การประกวดแข่งขันเต้นบาสโลบประยุกต์เพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ โรงยิมเนเซียม

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอดีตคณบดี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ อาคารบริการการศึกษา

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองคร..

เมื่อ14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระมหาเจดีย์

ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ วันหนองกู่คำ

โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วัน..

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้ง..

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สวนเกษตรครูน้อย

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาล..

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าดาราภิรมย์

การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ