การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองคร..

เมื่อ14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระมหาเจดีย์

ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ วันหนองกู่คำ

โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วัน..

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้ง..

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สวนเกษตรครูน้อย

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาล..

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าดาราภิรมย์

การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยว (กับ) ข้าวใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาร่มโพธิ์