การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช..

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคล..

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ..

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์

งานเกษียณอายุราชการนายสงัด เตอะอ้าย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษ..

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร..

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว” เพื่อสืบสานประ..

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่..

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่