ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน แต่งตั้งเป็..

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นป..

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับรางวัลเหรียญท..

เมื่อวันที่​ 6​ กุมภาพันธ์ 25​66 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

แสดงความยินดี ทีม 8 สหาย ลูกชิ้นไก่ปั้นสด รับรางวัลรองชนะเลิ..

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านเพจ Facebook GSB SMEs Startup CMRU

นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาว..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

แสดงความยินดี ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ รับรางวัลพระพิฆเนศวร..

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล สุธรรม รับรางวัลพระพิฆเนศวร นักศึ..

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง