วิทยาเขต สะลวง-ขี้เหล็ก

ติดต่อเรา

ที่อยู่คณะ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 09-6694-5755
E-Mail : facagri_cmru@g.cmru.ac.th
Fanpage : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

คลิก > เข้าทางประตูศูนย์แม่ริมไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร


คลิก > Google Map


คลิก > CMRU Aerial Panorama


เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณบดี > 09-6694-5755
คณบดี > 06-949-6517
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา > 08-9167-4736
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ > 09-1199-1565
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ > 08-5870-8784
หัวหน้าสำนักงานคณบดี >

หัวหน้างานบริหารทั่วไป > 08-5036-6411
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
> 08-7788-2019
ฝ่ายงานวิชาการ > 053-885-411
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ > 053-885-415
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
> 053-885-400
การเงินและพัสดุ > 053-885-409