สะลวงโมเดล ปี 64 (สามารถฟาร์มเมอร์)

Smart (สามารถ) Farmer

25 พฤษภาคม 2565

Smart Green Agriculture Mixed Module System

15 มีนาคม 2565

โรงเรือน เกษตรอัจฉริยะ

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565