เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร OGOP

Mrs.Apisara Bumrungjit
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5166806
E-Mail : art6.image.apisara@gmail.com
Mrs.Kantika Joomanee
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4676450
E-Mail : Kantika.joomanee@gmail.com
Mr.Phalakrit Karahong
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7055880
E-Mail : phalakrit.karahong@gmail.com
Mrs.Supatra Saenram
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5494624
E-Mail : T4supatra@gmail.com
Mr.Tharid Wisankid
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5491691
E-Mail : oakenth@gmail.com