โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non..

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอ..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบ้านนก adiCET

การฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบ้านนก AdiCET

การจัดนิทรรศการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนท..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-De..

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) สา..

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภายใ..

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

การสร้างระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำ ผ่านแอฟพลิเคชั่นบนมือถือ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนเกษตรอัจฉริยะ

เทคโนโลยี Smart Farm การพ่นหมอกในโรงเรือนปลูกสตอเบอรี่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้

เทคโนโลยี Smart Farm ในการเพาะปลูกเมล่อน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ไร่วียะศรี เมล่อนคาเฟ่เชียงใหม่

การใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการทำ Smart Farm

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ AdiCET