การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร เครือข่..

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ผลการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครื..

เมื่อวันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ..

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสะลวง

การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาว..

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสะลวง

การประชุมเครือข่ายนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยว..

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสะลวง

การแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจเกษตร

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การแข่งขันทักษะสอดปืนผสมเทียมโค

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานห้องเรียน AG107

การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการจัดสวนถาด

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าตึกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ