โครงการเรียนรู้ร่วมกันด้านระบบอาหารในสถานศึกษา

คู่มือมาตรฐาน ระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

ฉบับทดลองใช้ ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

พิธีลงนามความร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกันด้านระบบอาหารในสถานศึก..

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสะลวง

รายงานสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียน การปลูกผักปลอดสารพิษ

โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด

รายงานสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียน การเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด

โครงการความร่วมมือการพัฒนาความเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยและโภชนาก..

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม