การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ประชุมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรม ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการ ร่วมใจเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ สวนเกษตรครูน้อย

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำ..

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์นันทา บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

พิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ เรื..

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์เชียงใหม่

งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ นายประธาน วาดวิ..

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ซัมมิท กรีนวัลเล่ เชียงใหม่ คันทรี คลับ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวแบบนาดำและข้าวไร่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน..

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ แปลงนาสาธิต สวนเกษตรครูน้อย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่