การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ..

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่