การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยว (กับ) ข้าวใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาร่มโพธิ์

กิจกรรม ปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อย

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วันหนองกู่คำ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

กิจกรรมข้าวไร่ วิถีแห่งความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

​เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

พิธีทำบุญประจำปี 2566 และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2

กำหนดการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว