การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

        ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ภายในงานได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
20231227143455(1).jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143457.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143454.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143457(1).jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143458.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143459.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143456(1).jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143455.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143458(1).jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227143456.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web