การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

        ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
        รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำชุมชน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
20231227102423(2).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(1).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(6).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(3).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(7).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423.jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(4).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227102423(5).jpg - พิธีวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | https://facagri.cmru.ac.th/web