การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20231226110346(1).jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110349.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110347.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110346.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110350(1).jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110350.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110348.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110351.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web