แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 งาน "2023 Rakkaew Foundation National Exposition University Sustainability Showcase" งานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ผลการนำเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ด้วยโครงการ "สวนเกษตรครูน้อย" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
        > ติดตามข่าวกิจกรรมโครงการปี 2567 ได้ใน Facebook โครงการรากแก้ว : facebook.com/RakkaewFoundation?locale=th_TH
โครงการรากแก้ว 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
3.25 MB ดาวน์โหลด
20231002135953(2).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955(4).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955.jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135957.jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955(5).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135953(1).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135953.jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955(3).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135956.jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135954.jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955(1).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231002135955(2).jpg - แสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยโครงการรากแก้ว ประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web