การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2

        วันที่ 1 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว" ครั้งที่ 2 ณ สวนเกษตรครูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้เชิงบริการและการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนา สวนเกษตรครูน้อย
20231226105908.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105900.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105858.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105856.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105907.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105854.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105859.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105848.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105849.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105906.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105911.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105850.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105853.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105910.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105905.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105852.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105904.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105902.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105855.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105901.jpg - ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web