การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พิธีพุทธาภิเษก และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
        ภายในงานได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงสังเวยเทพเทวาบูชาฤกษ์​ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ได้แก่​ พระพุทธวิสุทธินเรศศาสดา   (พระพุทธสิหิงค์)  ประธานจัดสร้างโดย พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระพุทธประภาวิสุทธินฤนาถ (พระเจ้าเก้าตื้อ) ประธานจัดสร้างโดยพระภาวนาธรรมาภิรัช ว.​ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่​เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงและพระครูธีรสุตพจน์ ​ดร.​ เจ้าคณะตำบลสุเทพ ​เขต 2  เจ้าอาวาสวัดผาลาด พระพุทธบรมนาถนฤมล (พระเจ้าทันใจ) ประธานจัดสร้างโดย พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล​วงศ์สุข​ ภริยา​และกัลยาณมิตร
        ในการประกอบพิธี ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมจุดเทียนโสรัสญาณ​จำนวน 16 เล่ม​ ได้แก่ พันตำรวจเอก​กิตติพงษ์​เพ็ชรมุณี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พันตำรวจเอกมนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ , พันตำรวจเอกเจน​โสภา ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, คุณสุนทรี​ดอนท้าวไพร ประธานกรรมการบริหารบริษัท พิงคนคร ก่อสร้าง จำกัด เจ้าของกิจการโรงแรมแอทพิงคนคร, คุณธีรารัตน์​  แก้วจันทร์หล้า, คุณวันชัย​  ดุลยภักดี, คุณเกียรติศักดิ์​ณ​ ลำปาง คณบดีมหาวิทยาลัยคิงฟลอเรส (ออนไลน์) UMKC, คุณกฤษณะ​   อมิสสูญ, คุณอนันต์​    ศรีสำราญรุ่งเรือง, คุณเกียรติศักดิ์​  มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก, รองศาสตราจารย์​ดร.ประพันธ์​ ธรรมไชย​อดีตอธิการบดี​มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อาจารย์​ดร.ถนัด​ บุญชัญ​  รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คุณวิภาวี​  ปานเดชพงษ์, คุณภัทรพร​เหมพัฒน์, คุณวฤษา  แต้ไพวิฐพงษ์ และอาจารย์​ ดร.อัครสิทธิ์​  บุญ​ส่งแท้และจะได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ การแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์ใบลาน และพิธีสวดเบิกเนตรแบบล้านนาตลอดทั้งคืน พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป​พิธีถวายข้าวทิพย์  เสร็จสิ้นพิธีมหามงคล​ในเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2567​
20240215105018(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105015(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105011.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105009.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105016(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105013.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105018.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105016.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105014.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105017.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105009(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105012.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105015.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105014(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105010.jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240215105011(1).jpg - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | https://facagri.cmru.ac.th/web