การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567

        ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ วันหนองกู่คำ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
20240109155912.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155824.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155934.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155901.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155833.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155926.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155943.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155845.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155906.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240109155853.jpg - ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567 | https://facagri.cmru.ac.th/web