งานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วัน..

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

แสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้..

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อย

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาล..

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน แต่งตั้งเป็..

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร