ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ แยมมะเขือเทศสูตรน้ำตาลต่ำ