ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 แบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20211126074956.jpg - ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211126074954.jpg - ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211126074953.jpg - ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211126074955.jpg - ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web