การบริหารจัดการ

วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยการประชุมแบบปกติ และแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220617013727.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013722.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013721.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013728.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013724.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013726.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013725.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013725(1).jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013723.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220617013720.jpg - วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web