การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220624015358.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015359.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015355.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015400.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015401.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015357.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220624015402.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web