การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่..

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ..

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเ..

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน..

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน..

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่