การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564