การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 โดยจัดการประชุมแบบออนไลน์และแบบปกติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20231115155811.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155810.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155812.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155816.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155808.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155813.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155804.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155815.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155806.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155814.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115155807.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web