ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สอบผ่าน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู) วิชาเอก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
37.73 KB ดาวน์โหลด