จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20231120095252(1).jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095250.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095249.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095253(1).jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095252.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095250(1).jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095253.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120095251.jpg - จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ | https://facagri.cmru.ac.th/web