ข่าวสารคณะ

กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.สันทราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ โรงแรมฟูราม่า ชะอำ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษากับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ N..

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น..

ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กองบริหารงานบุคคล